Kære Medlemmer af BFID   (   Banko for alle i Danmark  )  

Det er stadig retningslinjerne som er udsendt af kulturministeriet bekendtgørelse 795 og 865 som er gældende for
jer. Bankoforeningerne har sektorpartnerskabsretningslinjer og derfor undtaget. I er som
forening selv ansvarlige for at gennemlæse retningslinjerne og lave de tiltag der er nødvendige for at det er sikkert og
forsvarligt at holde åbnet og afholde jeres aktiviteter, herunder bingo og banko. Forsamlingsforbuddet er fra 26.
oktober 2020 på 10 personer, men dette er vi undtaget da vi i det væsentlige har siddende gæster. De skal nu sidde
med ansigtet i samme retning,  Herunder er de vigtigste hovedpunkter:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 gæst pr. 2m2 gulvareal. (ved siddende gæster)
2. Der er minimum 1 meter til den næste som sidder og spiller,  ( næse mod næse ) der sidder ikke nogen overfor en anden
person, alle sidder med ansigtet i samme retning.
3. Der sættes markerings tape på gulvene ved toiletter, salgssteder og hvor det vurderes at der er risiko for
kødannelse.
5. Der opsættes informationsmateriale, f.eks. plakater med information om, at personer med symptomer på
Coronavirus/Covid-19 forbydes adgang.
6. Der opsættes informationsmateriale om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd.
8. Der stilles håndsprit til rådighed ved ind og udgange, toiletter osv.
9. Der opsættes foranstaltninger ved salgsstederne for at beskytte de ansætte/frivillige hjælpere.
10. Der er lister med optegnelse for hvem der har været til stede, så der nemt kan tilbage spores ved smitte.
11. Fra 29. oktober bæres mundbind eller visir af alle som kommer i lokalet indtil disse sidder på deres plads.
Hvis man rejser sig fra sin plads, skal man bære mundbind eller visir. Husk reglen for undtagelse af brug
mundbind. (vedhæftet)
12. Der skal holdes mindst 1-2 meters afstand til andre når man står eller bevæger sig i lokalet.
13. Foreningen har rengøringsplan og kender alle kontaktpunkter som kræver ekstra rengøring.
14. Alle hjælpere/ansatte er bekendt ved håndteringsplan ved smittetilfælde