Velkommen i Aarhus Banko Center2019-05-05T10:29:01+02:00

Nyt fra Aarhus Banko Center

Til orientering

Vi har i går været udsat for røveri.

Det skete da Annie forlod centret. Efter omstændighederne har de implicerede det ok.
Vi har taget vores foranstaltninger og der vil fra dags dato være et vagtselskab tilstede ved alle aftenspil, så alle hjælpere og kunder kan forlade centret i tryghed.

 

Puljer

Puljespil til alle aftenspil… se under dagene hvad der er i de forskellige dage.
Datopuljen udbetales med max. 5000 kr. ved banko på nr. svarende til datoen på alle 200 kr. spil.

Tavlepuljen udbetales med max. 3000 kr. …. der trækkes 3 numre efter hver 5. spil og banko på et af disse numre udløser tavlepuljen.

Nieren er et sidespil som duppes af ved bankonumre på fuld tavle.

2 puljerækker inden spil 21 giver max. 5000 kr.

Mad de forskellige spilledage

TEMA September

 Banko under 10/45 numre giver gevinst x 5,- kr. på det banko nummer man råber på. f.eks nr. 49.... så er det 49 x 5 kr, > 245,- + gevinsten. 

Mandag

Der vil ikke kunne købes mad indtil d. 29. September, da vi bygger køkkenet ud..

Tirsdag

Menü: Husk selv madpakke, da køkkenet er under ombygning.

Onsdag

Onsdag d. 18. September. Husk selv madpakke, da køkkenet er under ombygning.

Torsdag

MENU Torsdag d.  19. September.. Husk madpakken da køkkenet er under ombygning…..

Fredag

Gratis mad… Husk selv madpakke, da køkkenet er under ombygning.  

Søndag formiddag

Hver søndag:Husk selv madpakke, da køkkenet er under ombygning.

Søndag aften

Søndag aften d. 22. September... Husk selv madpakke, da køkkenet er under ombygning......