Velkommen i Aarhus Banko Center2019-11-03T16:55:55+01:00
Bliv medlem

Medlemsskab af Aarhus Banko Center

Det koster kun kr. 20,- pr. år
Bliv medlem

Nyt fra Aarhus Banko Center

Her lidt retningslinjer vi har gennem vores forening.

Kære Medlemmer af BFID   (   Banko for alle i Danmark  )  

Det er stadig retningslinjerne som er udsendt af kulturministeriet bekendtgørelse 795 og 865 som er gældende for
jer. Bankoforeningerne har sektorpartnerskabsretningslinjer og derfor undtaget. I er som
forening selv ansvarlige for at gennemlæse retningslinjerne og lave de tiltag der er nødvendige for at det er sikkert og
forsvarligt at holde åbnet og afholde jeres aktiviteter, herunder bingo og banko. Forsamlingsforbuddet er fra 26.
oktober 2020 på 10 personer, men dette er vi undtaget da vi i det væsentlige har siddende gæster. De skal nu sidde
med ansigtet i samme retning,  Herunder er de vigtigste hovedpunkter:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 gæst pr. 2m2 gulvareal. (ved siddende gæster)
2. Der er minimum 1 meter til den næste som sidder og spiller,  ( næse mod næse ) der sidder ikke nogen overfor en anden
person, alle sidder med ansigtet i samme retning.
3. Der sættes markerings tape på gulvene ved toiletter, salgssteder og hvor det vurderes at der er risiko for
kødannelse.
5. Der opsættes informationsmateriale, f.eks. plakater med information om, at personer med symptomer på
Coronavirus/Covid-19 forbydes adgang.
6. Der opsættes informationsmateriale om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd.
8. Der stilles håndsprit til rådighed ved ind og udgange, toiletter osv.
9. Der opsættes foranstaltninger ved salgsstederne for at beskytte de ansætte/frivillige hjælpere.
10. Der er lister med optegnelse for hvem der har været til stede, så der nemt kan tilbage spores ved smitte.
11. Fra 29. oktober bæres mundbind eller visir af alle som kommer i lokalet indtil disse sidder på deres plads.
Hvis man rejser sig fra sin plads, skal man bære mundbind eller visir. Husk reglen for undtagelse af brug
mundbind. (vedhæftet)
12. Der skal holdes mindst 1-2 meters afstand til andre når man står eller bevæger sig i lokalet.
13. Foreningen har rengøringsplan og kender alle kontaktpunkter som kræver ekstra rengøring.
14. Alle hjælpere/ansatte er bekendt ved håndteringsplan ved smittetilfælde

Puljer

Puljespil til alle aftenspil… se under dagene hvad der er i de forskellige dage.
Datopuljen udbetales med max. 5000 kr. ved banko på nr. svarende til datoen på alle 200 kr. spil.

Tavlepuljen udbetales med max. 3000 kr. …. der trækkes 3 numre efter hver 5. spil og banko på et af disse numre udløser tavlepuljen.

Nieren er et sidespil som duppes af ved bankonumre på fuld tavle.

2 puljerækker inden spil 21 giver max. 5000 kr.

Mad de forskellige spilledage

Mandag

Fra d.  13/7  -  tilbydes der Sandwich og lign.   

Tirsdag

Menü: .   Fra d.  13/7  -  tilbydes der Sandwich og lign.

Onsdag

Onsdag d.  ... Fra d.  13/7  -  tilbydes der Sandwich og lign. 

Torsdag

MENU ..  d.  30/7  -  tilbydes der Sandwich og lign. 

Fredag

   

Søndag formiddag

Hver søndag:. . Håndmadder til 5,- kr stk.  

Søndag aften

Søndag Aften Fra d.  13/7  -  tilbydes der Sandwich og lign.